Jalostuksen periaatteet


Suomen Prahanrottakoirayhdistyksen jalostustoimikunnan toiminta perustuu Suomen Kennelliiton yleiseen jalostusstategiaan.

Jalostustoimikunnan tavoitteina ovat:
-rodun monimuotoisuuden turvaaminen
-perinnöllisten sairauksien ja vikojen seuranta
-ohjeistuksien laatiminen kyseisten sairauksien vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä rotutyypillisen ulkomuodon, käyttäytymisen ja toimintakyvyn säilyttämiseksi
-jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laadinta ja päivittäminen.
 
Ensimmäisen JTO:n tekeminen aloitettiin vuonna 2015 tehdyllä kyselyllä.
Työn tuloksena jalostustoimikunta on laatinut listan rodun kipupisteitä:
-sisäsiisteys
-polvien terveys
-suuri koko
-koirien arkuus
-suppea jalostuspohja

Jalostuksessa kyseisiin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota. Kahta samat ongelmat omaavaa koiraa ei saa yhdistää.