Suomen Prahanrottakoirat ry:n tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja rotutietouden leviämistä jäsenille sekä rodusta kiinnostuneille. Yhdistys ajaa ja valvoo rodun ja jäsenien yhteisiä etuja ja edistää prahanrottakoirien jalostusta ja terveyttä.


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvonta-, esittely- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, luentoja, kerhoiltoja, kursseja sekä jalostustoiminnan ohjausta.
Suomen Kennelliitto on hyväksynyt yhdistyksemme jäsenekseen 29.5.2015.